C-MUS PRAKSIS

C-MUS Praksis - hvad er det / what is it?

C-MUS Praksis – hvad er det?

C-MUS PRAKSIS bringer fagfolk fra forskning og praksis sammen. I vores living lab undersøger vi mobilitet og by gennem videndeling, fælles projekter og arrangementer.
Center for Mobilitet og Urbane Studier (C-MUS) har eksisteret i mere end 10 år som et tværfakultært og tværfagligt forskningscenter ved Aalborg Universitet. C-MUS har gennem de sidste mange år haft en del samarbejder med eksterne parter som eksempelvis kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer og tegnestuer. Derfor har vi nu formaliseret dele af dette samarbejde i et netværk under C-MUS som hedder ”C-MUS Praksis”. Formålet med netværket er, at bringe mobilitetsforskningen i tæt og konstruktiv kontakt med by- og trafikplanlægningens praksisfelter. Samtidig er det målet, at de brændende spørgsmål og udfordringer som praksis står med kan blive en mere integreret del af C-MUS forskningen. Eksempelvis har centeret skabt det nye tværfaglige forskningsfelt der kaldes ”mobilitetsdesign” som allerede har affødt flere konkrete samarbejder.

Medlemmer
Aalborg Kommune
Nordjyllands Trafikselskab (NT)
Aarhus Kommune
Aalborg Universitet

Kontaktpersoner
Lektor Ditte Bendix Lanng (dbla@create.aau.dk) og Professor Ole B. Jensen (obje@create.aau.dk).
Kontakt os hvis du ønsker at komme på vores mailliste.

***************************************************************

C-MUS Praksis – what is it?

Center for Mobilities and Urban Studies (C-MUS) has existed in more than 10 years as a cross-disciplinary research center at Aalborg University. Throughout the years C-MUS has collaborated extensively with external partners such as municipalities, engineering companies, and architectural studios. Because of this history we have now formalized parts of these collaborations under C-MUS in what we term “C-MUS Praksis”. This is a network with the purpose of bringing the Mobilities research in close and fruitful contact with the fields of practices related to urban planning and traffic planning. It is furthermore the ambition to integrate the burning issues and challenges facing the fields of practice into the research at C-MUS. This is for example the case with the new research field termed “Mobilities design”. A field which has already led to several collaborations. 

Members
Aalborg Municipality
Nordjyllands Trafikselskab (NT)
Aarhus Municipality
Aalborg University

Contacts
Associate Professor Ditte Bendix Lanng (dbla@create.aau.dk) and Professor Ole B. Jensen (obje@create.aau.dk).
Contact us if you are interested in joining our mailing list.