AAU logo

Archives

Cyklismens iscenesættelse

Læs mit “videnblad” på den superinformative hjemmeside “Cykelviden 2.0″ under Dansk Cyklistforbund. Mit bidrag er vinklet således, at de pointer der ligger i min bog ‘Staging Mobilities’ (Routledge, 2013) bliver tilgængelige for praktikere såvel som for ikke-fagfolk med interesse for cyklisme og det jeg kalder “situationel mobilitet”. Videnbladet er skrevet på dansk, og kan også anvendes eksempelvis på bacheloruddannelser indenfor byplan og geografi:

http://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Artikler-og-videnblade/Cyklismens-iscenesaettelse

Ole B. Jensen