AAU logo

Launch af C-MUS Praksis

Center for Mobilitet og Urbane Studier (C-MUS) har eksisteret i 10 år, som et tværfakultært og tværfagligt forskningscenter ved Aalborg Universitet. C-MUS har gennem de sidste mange år haft mange samarbejder med eksterne parter som eksempelvis kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer og tegnestuer. Derfor har vi nu formaliseret dele af dette samarbejde i et netværk eller living lab under C-MUS, som hedder ”C-MUS Praksis”.

Time

27.08.2019 kl. 16.30 - 18.00

Description

Launch af C-MUS Praksis

Tirsdag 27. august 2019, kl 16:30

Rendsburggade 14 (Create Bygning), på den orange trappe

Center for Mobilitet og Urbane Studier (C-MUS) har eksisteret i 10 år, som et tværfakultært og tværfagligt forskningscenter ved Aalborg Universitet.
C-MUS har gennem de sidste mange år haft mange samarbejder med eksterne parter som eksempel­vis kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer og teg­nestuer. Derfor har vi nu formaliseret dele af dette samarbejde i et netværk eller living lab under C-MUS, som hedder ”C-MUS Praksis”.

Formålet med netværket er at bringe mobilitetsfor­skningen i tæt og konstruktiv kontakt med by- og trafikplanlægningens praksisfelter.
C-MUS Praksis skal være den platform som bringer arkitekter, urban designere, ingeniører, trafikplan­læggere, byplanlæggere, geografer, antropologer og sociologer sammen under en overordnet spørgen ind til, hvordan dansk by- og trafikplan praksis kan støttes og udvikles gennem et konstruktivt mobi­litetsfokus.

Kom og vær med til at skyde denne nye platform for udveksling af viden mellem forskning og praksis i gang, få et indblik i de samarbejder der allerede er etableret mellem forskning og praksis.

Program
16:30 Velkomst, hvad er C-MUS og hvad er C-MUS praksis?
16:45 Udstilling af samarbejder og metoder:
Førerløs bus - evaluering
Site morphology
Fremtidens bus, Virtual reality
Banegårdspladsen Aarhus
Eye-Tracking i Metroen
Termiske kameraer

Bobler, snacks, udstilling og netværk som en hyggelig afslutning på Trafikdage....

Vi glæder os til at byde flere med i samarbejdet.

Mange hilsner
C-MUS Praksis

Læs mere her:
www.c-mus.aau.dk

Host

C-MUS

Address

Rendsburggade 14 (Create bygning), på den orange trappe